مشخصات فردی
نام : داوود قادرزاده
تاریخ تولد: 68/2/27
جنسیت: مرد
وضعیت تاهل : مجرد
مشخصات تماس
شناسه Yahoo : daod.1390@yahoo.com
تلفن : 09383754175
تحصیلات
سطح تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
حرفه
علایق
سایر موارد